Klimaatlessen 2A EDUGO Campus DE BRUG

De leerlingen van 2A zoomden tijdens de lessen aardrijkskunde in op de klimaatopwarming en doorliepen een volledig onderzoekend proces.

Om al dit werk mooi af te ronden en ook de andere leerlingen op onze school bewust te maken, brachten ze een rode lijn aan op het schoolgebouw. Deze lijn werd op 2 meter hoogte gekleefd en staat symbool voor de stijgende zeespiegel, die deze hoogte zou kunnen bereiken tegen 2100. Hier en daar leek de zee een beetje scheef te hangen maar dit werd vakkundig gecorrigeerd :-). Gelukkig was het niet allemaal doemdenken, maar werd er ook nagedacht over oplossingen en de impact van de leerlingen hun doen en laten op het milieu en klimaat.

Dit project kadert in de lessen aardrijkskunde bij het thema ‘duurzaamheid’. En laat dit nu net ook één van de pijlers zijn van onze school.???

51.08434371967, 3.7692156

persoonlijke actiepunten
informeer jezelf
beïnvloed je omgeving