Solidagro maakt wereldwijd werk van duurzame landbouw – en dan gaat het ook over het klimaat!

Solidagro steunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West – Afrika en de Filipijnen. Samen met lokale partnerorganisaties werken we aan het recht op voedsel door agro-ecologische landbouw in afgelegen plattelandsgebieden te ondersteunen. Via ons educatief aanbod voor secundaire scholen in Oost – Vlaanderen, inleeftrajecten voor jongeren en sensibiliserende activiteiten voor vrijwilligers, belichten we de wereldwijde samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek.

Onze voedselproductie in gevaar door klimaatverandering.
Klimaatverandering heeft een impact op iedereen. Ook (en momenteel vooral) op boeren in het Zuiden. Dit is hoofdzakelijk merkbaar in hun afnemende voedselproductie. Minder maar intensievere regenval, onvoorspelbaar geworden seizoenen, te lange droogteperioden, enz. zorgen voor grote uitdagingen. Het wordt moeilijk in te schatten wanneer gezaaid moet worden, de kans op misoogsten vergroot, vegetatie kan zich niet tijdig aanpassen aan de verandering in het klimaat en verdwijnen, ... Daarom zet Solidagro in het Zuiden in op het versterken van boeren en boerenorganisatie zodat zij zich beter kunnen wapenen tegen deze veranderingen.

51.169253846104, 4.148165766687

persoonlijke actiepunten
informeer jezelf
beïnvloed je omgeving
beïnvloed je overheid
vermijd rund- en lamsvlees