De rode lijn duikt op aan het Princess Elisabeth Antarctica-station: de eerste zero-emissiebasis

De Belgische poolbasis 'Princess Elisabeth Antarctica station' is de eerste zero-emissiebasis in Antarctica d.w.z. dat er geen verbranding is van fossiele brandstoffen om de basis van energie of warmte te voorzien.

Op de website www.antarcticstation.org kom je alles te weten over de hernieuwbare energie, het smart grid, de passief bouw en de waterhuishouding van de basis.

In deze basis was ook leerkracht Koen Meirlaen te gast die met het AHA-project de klimaatonderzoeken en het zero-emissiekarakter van de basis aan het grote publiek kenbaar maakte.
Het AHA-project en het verblijf in de basis lagen dus mee aan de basis voor 'Oceans are rising, so get informed'.

Op de foto zie je Guus Luppens die mee instaat voor de energievoorziening in de basis. In België is hij betrokken bij de energiecoöperatie Druifkracht - https://twitter.com/LuppensG

-71.962148717163, 31.47044515

persoonlijke actiepunten
informeer jezelf
beïnvloed je omgeving
kies de juiste elektriciteit
spring verstandig om met elektriciteit
isoleer, isoleer, isoleer
kies de juiste verwarmingsbron